Underlag till statens finansiella sparande 2022 – kvartal 2

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:37
Publiceringsdatum
2022-08-18

Förbättrat sparande med 35 miljarder kronor

Resultatet av beräkningen för andra kvartalet 2022 visade ett positivt finansiellt sparande för staten på 36 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en förbättring med 35 miljarder kronor.

Kontakt