Underlag till statens finansiella sparande 2022 – kvartal 1

Rapport

Publikationsnummer
2022:28
Publiceringsdatum
2022-05-18

Förbättrat sparande med 12 miljarder kronor

Resultatet av beräkningen för första kvartalet 2022 visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 34 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en förbättring med 12 miljarder kronor.

Kontakt