Underlag till statens finansiella sparande 2021 – kvartal 4

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:
Publiceringsdatum
2022-02-18

Förbättrat sparande med 33 miljarder krono

Resultatet av beräkningen för fjärde kvartalet 2021 fortsatte präglas av återhämtning från pandemin. Kvartalet visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 2 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en förbättring med 33 miljarder kronor.

För helåret 2021 uppgick det finansiella sparandet till -59 miljarder kronor. Jämfört med föregående år var det en förbättring med 75 miljarder kronor.

Tabeller för underlaget till statens finansiella sparande

Kontakt