Statliga inrapporteringskoder 2022

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:4
Publiceringsdatum
2022-02-02

Denna rapport är en sammanställning av de föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen som tidigare getts ut som cirkulär. Föreskrifterna med obligatoriska S-koder ges ut med stöd av förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. S-koderna är uppbyggda i nära anslutning till den baskontoplan för statliga myndigheter som ESV ger ut.

Kontakt