Resultatinformation och förvaltningsförklaringar 2020–2021 för den svenska återhämtningsplanen

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:22
Publiceringsdatum
2022-04-19

ESV fick den 1 juli 2021 i regeringsuppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). ESV ska lämna en årlig rapport om uppnådda mål och delmål som framgår av den svenska återhämtningsplanen samt en sammanställning av myndigheternas förvaltningsförklaringar till Finansdepartementet senast den 15 april varje år.

Myndigheterna har för 2020–2021 rapporterat in samtliga mål och delmål som de ansvarar för i systemet Hermes i enlighet med tidplanen. Samtliga mål med slutår 2020 eller 2021 rapporterades som uppfyllda. Myndigheterna har också skickat in förvaltningsförklaringar till ESV enligt tidplanen. Myndigheternas rapportering av resultatinformation samt förvaltningsförklaringar framgår av denna rapport.

Kontakt