Myndigheternas rapportering om Framsteg mot mål och delmål inom den svenska återhämtningsplanen – halvår 1 2022

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:50
Publiceringsdatum
2022-10-03

Ekonomistyrningsverket (ESV) har regeringens uppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). En del i insamlandet av resultatinformation är att två gånger per år samla in myndigheternas rapportering om framsteg mot mål och delmål inom återhämtningsplanen.

Den här rapporten sammanställer myndigheternas halvårsrapportering för framsteg mot mål och delmål för halvår 1 (januari–juni) 2022. Av de 36 mål och delmål som rapporterades så angavs 10 som klara. För 17 av målen och delmålen uppgav myndigheterna att arbetet fortgår planenligt. Två av målen rapporterades som försenade. Sju av målen har markerats som icke klara även om sista uppfyllandedatum ännu inte är passerat. Samtliga myndigheter som rapporterat icke klart har meddelat ESV att de egentligen önskade rapportera planenligt men att det inte var möjligt på grund av en begränsning i inrapporteringssystemet.

Kontakt