Myndigheternas rapportering av EU-kommissionens gemensamma indikatorer: feb 2020–jun 2022

Rapport

Publikationsnummer
2022:44
Publiceringsdatum
2022-08-16

ESV har regeringens uppdrag att samla in resultatinformation och förvaltningsförklaringar avseende de medel som Sverige tar emot från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Som en del av uppdraget ska ESV två gånger per år lämna rapporter om de gemensamma indikatorerna till Regeringskansliet enligt artikel 27 i RRF-förordningen.

Den här rapporten är den första återrapporteringen av de gemensamma indikatorerna för februari 2020 till och med första halvåret 2022. Myndigheterna har för den aktuella perioden rapporterat in samtliga gemensamma indikatorer som de ansvarar för i systemet Hermes i enlighet med tidplanen.

Kontakt