Avgifter 2021 Om avgiftsbelagd verksamhet i staten

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2022:35
Publiceringsdatum
2022-05-06

Ladda ner

Kompletterande filer

ESV sammanställer årligen en avgiftsrapport för att ge regeringen en överblick av den avgiftsbelagda verksamheten i staten. Rapporten beskriver bland annat intäkterna i avgiftsbelagd statlig verksamhet. Redovisningen baseras på uppgifter som myndigheterna rapporterat till ESV.

De totala intäkterna i statens avgiftsbelagda verksamhet uppgick till 79,5 miljarder kronor för 2021, vilket är en ökning med 11,2 miljarder kronor jämfört med 2020. Det beror främst på att Affärsverket svenska kraftnät nästan fördubblade sina intäkter från uppdragsverksamheten.

Kontakt