Arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen – en lägesbeskrivning

Rapport

Publikationsnummer
2022:23
Publiceringsdatum
2022-03-16

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat en första lägesbeskrivning till regeringen som avser det arbete som har bedrivits under 2021 av berörda myndigheter och aktörer för att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen. Lägesbeskrivningen lämnas enligt förordningen (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Under året har de berörda myndigheterna förstärkt sitt arbete och upptäckt fler felaktiga utbetalningar än året innan. I de flesta fallen orsakas felen av den sökande och inte av den handläggande myndigheten.

För att nå det övergripande målet om korrekta utbetalningar arbetar myndigheterna med att förstärka kvaliteten i handläggningen samt att underlätta för kunderna att lämna korrekta uppgifter. Myndighetssamverkan har ökat och det pågår arbete inom myndigheterna med att effektivisera kontrollarbetet med hjälp av digitala lösningar.

Kontakt