Underlag till statens finansiella sparande 2021 – kvartal 3

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:40
Publiceringsdatum
2021-11-17

Förbättrat sparande med 28 miljarder kronor

Resultatet av beräkningen för tredje kvartalet 2021 fortsatte präglas av återhämtning från coronapandemin. Kvartalet visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 9 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en ändå en förbättring med 28 miljarder kronor.

Kontakt