Underlag till statens finansiella sparande 2021 – kvartal 2

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:32
Publiceringsdatum
2021-08-18

Resultatet av beräkningen för andra kvartalet 2021 fortsatte präglas av covid-19-pandemin. Kvartalet visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 12 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en ändå en förbättring med knappt 28 miljarder kronor.