Underlag till statens finansiella sparande 2021 – kvartal 1

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:23
Publiceringsdatum
2021-05-17

Försämrat sparande med 40 miljarder kronor

Resultatet av beräkningen för första kvartalet 2021 präglades starkt av covid-19-pandemin och visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 61 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 40 miljarder kronor.

Kontakt