Underlag till statens finansiella sparande 2020 – kvartal 4

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:7
Publiceringsdatum
2021-02-18

Försämrat sparande med 74 miljarder kronor

Resultatet av beräkningen för fjärde kvartalet 2020 präglades starkt av coronapandemin och visade ett negativt finansiellt sparande för staten på 53 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 74 miljarder kronor. För helåret 2020 uppgick det finansiella sparandet till -165 miljarder kronor. Senast staten hade negativt finansiellt sparande var 2014.

Kontakt