Underlag inför 2022 års omfattningsstudier

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:37
Publiceringsdatum
2021-10-05

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat ett första förslag till regeringen om vilka enskilda ersättningar som ska studeras enligt förordningen (2021:663) om arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

ESV föreslår att alla ersättningar där myndigheterna som omfattas av förordningen beslutar om utbetalningar till enskilda bör vara föremål för omfattningsstudier. ESV föreslår även att ersättningar inom ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget ingår i omfattningsstudierna.

ESV föreslår vidare att 16 ersättningar studeras empiriskt. Anledningen till att ESV anser att dessa ersättningar behöver djupare studier beror bland annat på att de utgör en stor utgift på statens budget och att risken för felaktiga utbetalningar bedöms vara väsentlig. Resterande ersättningar kan beräknas schablonmässigt eller uppskattas med hjälp av statistiska metoder.

Kontakt