Tidsserier, statens budget m.m. 2020

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:27
Publiceringsdatum
2021-06-10

Tidsserier, statens budget m.m. 2020 beskriver det slutliga utfallet för inkomster, utgifter och saldo i statens budget. Statistiken beskriver också viss annan central information som rör statens finanser i form av statistiska tabeller. Tabellerna omfattar som regel utfall för år 1995–2020.

Statistiken avser löpande priser. Alla rubriker på statistiska tabeller är på svenska och engelska. Statistiken för statens budget avser svenska kronor och omfattar statliga budgetenheter.

Tidsserier, statens budget m.m. 2020 ingår i Sveriges officiella statistik.

svart-logo-350.png

Kontakt