Statliga myndigheters lokaler i Sverige

Analys

Publikationsnummer
ESV 2021:29
Publiceringsdatum
2021-06-23

ESV har analyserat hur de statliga myndigheternas hyreskostnader och lokalareor har utvecklats under perioden 2013–2020 och hur den förväntade utvecklingen ser ut fram till 2022. ESV har även analyserat hur utvecklingen sett ut sedan 1994 för olika grupper av myndigheter i olika delar av landet.

ESV:s analys visar bland annat att statens lokalarea endast har ökat marginellt, med knappt 3 procent, mellan 2013 och 2020. Samtidigt har hyreskostnaderna ökat med 23 procent, vilket främst beror på att den genomsnittliga hyran per kvadratmeter ökat med nästan 20 procent. Universitet och högskolor är den grupp myndigheter som disponerade mest lokaler under 2020.

Analysen visar också att 39 procent av landets befolkning bor i kommuner med fler än 100 000 invånare medan 63 procent av statens lokalinnehav fanns i dessa kommuner under 2020. Sedan 1994 har också flera av de stora myndigheterna kraftigt minskat sina lokaler i kommuner med färre än 50 000 invånare.

Kontakt