Statliga myndigheters lokaler i Stockholmsområdet

Analys

Publikationsnummer
ESV 2021:28
Publiceringsdatum
2021-06-10

Ekonomistyrningsverket har analyserat de statliga myndigheternas lokaler i Stockholmsregionen. Rapporten redovisar dels hur lokalerna är fördelade mellan de södra och norra delarna av Stockholms län. Dels hur myndigheternas lokaler har förändrats i Stockholm, Solna och Sundbyberg mellan 2018 och 2020, med en framåtblick till 2022.

ESV:s analys visar att det finns en markant geografisk skillnad mellan var befolkningen bor och var myndigheterna är lokaliserade. Befolkningen är relativt jämt fördelad mellan den norra och den södra delen medan myndigheterna till stor del är lokaliserade i den norra delen.

Analysen visar vidare att myndigheternas lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg totalt sett har ökat mellan 2018 och 2020. I området Stockholm innanför tullarna har dock lokalerna minskat.