Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2020

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:13
Publiceringsdatum
2021-03-16

Kontakt