Prognosuppföljning 2020

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:25
Publiceringsdatum
2021-05-12

Enligt regleringsbrevet ska ESV redovisa och kommentera precisionen i myndighetens prognoser och analysera avvikelser.

Svensk ekonomi påverkades kraftigt av coronapandemin under 2020. Innan pandemin bröt ut överskattades av naturliga skäl BNP-tillväxten och skatteintäkterna samtidigt som utgifterna underskattades. När pandemin brutit ut överskattades i stället effekterna, som mest under våren 2020. Det har varit ovanligt svårt att jämföra prognoserna mellan olika prognosmakare, eftersom prognoserna har publicerats vid olika tidpunkter. Alla prognosmakare har dock följt ungefär samma mönster där effekterna av pandemin överskattades under våren medan de flesta höjde prognoserna för BNP och sparandet under hösten 2020.

ESV:s och regeringens prognoser för skatteintäkterna följde i stort sett samma mönster. Både vi och regeringen räknade med att pandemin skulle få större effekter på skatteintäkterna än vad som blev fallet. Både ESV och regeringen höjde prognoserna för utgifterna i takt med att det tillkom ändringsbudgetar under 2020. Prognoserna höjdes dock för mycket och under hösten överskattade både ESV och regeringen utgifterna. ESV överskattade dock effekterna av vissa av stöden i betydligt mindre utsträckning än vad regeringen gjorde.

Kontakt