Prognos september 2021 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2021:34
Publiceringsdatum
2021-09-10

Svensk ekonomi befinner sig i en stark återhämtningsfas. BNP ökar med 4,3 procent i år. Återhämtningen stöds av en expansiv finans- och penningpolitik och en successiv avveckling av restriktionerna. Trots omfattande utgiftsökningar och ytterligare skattesänkningar i år väntas underskottet i de offentliga finanserna bli väsentligt mindre än förra året. Nästa år stärks sparandet ytterligare men det strukturella sparandet är ändå lägre än målnivån 2022. Samtidigt ligger skulden under skuldankaret redan nästa år.

De åtgärder och reformer på 74 miljarder kronor som regeringen har aviserat inför budgetpropositionen för 2022 har inte beaktats i prognosen.

ESV publicerar nästa prognos kl. 10.00 den 17 november 2021.

Kontakt