Prognos november 2021 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2021:41
Publiceringsdatum
2021-11-17

Tillväxten i ekonomin är hög för närvarande och BNP ökar med 4,0 procent i år. Nästa år blir tillväxten fortsatt stark, även om den successivt mattas av under året. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till nära 50 miljarder kronor i år och blir nästan lika stort nästa år. Det strukturella sparandet beräknas visa ett underskott på runt 1 procent av BNP tre år i följd. Samtidigt är Maastrichtskulden lägre än målnivån för skuldankaret 2022 och de offentliga finanserna är starka i grunden.

ESV:s prognos beaktar den aviserade politiken i budgetpropositionen för 2022 och i de ändringsbudgetar som presenterats under 2021.

 

Kontakt