Prognos mars 2021 Statens budget och de offentliga finanserna

Publikationsnummer
2021:15
Publiceringsdatum
2021-03-25

Återhämtningen i ekonomin tar fart igen under de kommande månaderna och BNP ökar med 4,0 procent i år. Fortsatt höga utgifter och ytterligare skattesänkningar leder dock till att underskottet i det offentliga sparandet blir lika stort i år som förra året. Underskottet uppgår till 166 miljarder kronor (3,2 procent av BNP).

Ekonomistyrningsverkets prognos beaktar förslagen i de fem ändringsbudgetar som presenterats av regeringen under 2021.

Kontakt