Prognos juni 2021 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2021:30
Publiceringsdatum
2021-06-22

Starka indikatorer, högt sparande bland hushållen, expansiv finans- och penningpolitik och lättade restriktioner när fler och fler blir vaccinerade, talar för en stark återhämtning under 2021. BNP ökar med 4,1 procent i år. Omfattande utgiftsökningar och skattesänkningar leder dock till att underskottet i de offentliga finanserna blir ungefär lika stort i år som förra året, trots en stark tillväxt i ekonomin. Underskottet uppgår till 150 miljarder kronor (-2,8 procent) i år.

Ekonomistyrningsverkets prognos baseras på beslutade och aviserade reformförslag per den 8 juni, vilket innebär att samtliga förslag som presenterats i den åttonde extra ändringsbudgeten inte har beaktats.

Kontakt