Momshandledning

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2021:31
Publiceringsdatum
2021-07-05

Handledning i moms för statliga myndigheter

Nu finns en ny version av momshandledningen. Den senaste uppdateringen omfattar bland annat:

  • Avsnitten 2.1 Då ska ni hantera utgående moms och 3 Omvänd skattskyldighet har uppdaterats och ett nytt avsnitt 3.3 Inköp av vissa varor har tillkommit till följd av ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) som trädde i kraft 1 april 2021. 
  • I avsnitt 4.4.3 i det tredje redovisningsexemplet har vi lagt till konteringsrader för avräkningskontot och uppdaterat tillhörande text.

Utöver dessa ändringar har vi även gjort små justeringar av texter, hänvisningar och länkar i andra avsnitt.

Handledningen uppdateras vid behov en gång per år. Uppdateringen sker utifrån de regler som har förändrats sedan senaste uppdateringen.

Bara i webbversion

Momshandledningen ska göra det lättare för er som statlig myndighet att tolka bestämmelserna i förordningen om myndigheters rätt till kompensation för ingående moms (momsförordningen). Därför är det framförallt bestämmelserna för ingående moms och omvänd skattskyldighet som beskrivs i handledningen. Men vi beskriver även de delar av den utgående momsen som vi bedömer är mest relevanta för statliga myndigheter.

När det gäller mer komplicerade frågor om utgående moms hänvisar vi dock till Skatteverket.

Kontakt