En översyn av Jordbruksverkets förvaltningsanslag och hantering av EU-stöd

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:11
Publiceringsdatum
2021-03-01

Denna rapport är ESV:s avrapportering för regeringsuppdraget att se över Jordbruksverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner, med fokus på anslagshantering och prognoser för utbetalningar av EU stöd.

I rapporten lämnar ESV förslag som kan bidra till en mer ändamålsenlig styrning, uppföljning och återrapportering till regeringen, med tydligare samband mellan myndighetens ekonomi och verksamhet.

Sammanfattningsvis föreslår ESV att Jordbruksverket behöver införa en mer aktiv ekonomi- och it-styrning samt lämna tydligare underlag till regeringen. Samtidigt bör regeringens finansiella styrning av myndigheten bli mer stabil och långsiktig.

Kontakt