Checklista för bokslut Ett stöd för myndighetens arbete med årsredovisningen

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2021:2
Publiceringsdatum
2021-01-21

Den här handledningen vänder sig till dig som är ansvarig för myndighetens årsredovisning eller bokslut och till dig som är medarbetare i bokslutsarbetet. Handledningen är tänkt att vara ett stöd när ni planerar och genomför arbetet med myndighetens årsredovisning. Tyngdpunkten i innehållet ligger på de finansiella rapporterna med anslutande information. Handledningen går inte in på resultatredovisningen annat än för den övergripande planeringen i tiden och kopplingar till de finansiella rapporterna.

Det här är en i aktuella delar uppdaterad version av handledningen Checklista för bokslut (ESV 2015:57). Den uppdaterade handledningen utgår från gällande bestämmelser den 1 januari 2021. Varje myndighet ansvarar dock för att lämna årsredovisningen enligt aktuella regleringar varje enskilt år.

Kontakt