Baskontoplan 2021 med konteringsanvisningar

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2021:6
Publiceringsdatum
2021-03-31

Det här är en uppdatering av baskontoplanen för 2021. Alla ändringar är markerade med gul bakgrund i handledningen.

En större förändring i baskontoplanen 2021 följer av att nya mervärdesskatteregler träder i kraft den 1 april 2021. Då införs krav på så kallad omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid nationell handel mellan beskattningsbara personer vid omsättning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Nya baskonton har tillkommit för att underlätta redovisningen i de fall omvänd skattskyldighet gäller vid ett inköp. Vi har även uppdaterat texten till befintliga momskonton så att det framgår vilka konton som kan användas för den omvända skattskyldigheten. Ändringarna finns främst i kontoklass 154, Ingående mervärdesskatt och 257, Utgående mervärdesskatt. Konto 12211, 12511, 56111 och 56911 har också tillkommit som en följd av lagändringen.

Dessutom är texter och/eller benämningar i kontoklass 193 uppdaterade så att det nu anges att kontoklassen även gäller för andra räntebärande konton i Riksgälden. För kontona 2561 och 2563 har vi uppdaterat texten till det nu gällande pensionsavtalet, PA 16. Vidare har vi för kontoklass 778 förtydligat i texten vilka föreningar och ideella organisationer som ingår i den övriga kommunala sektorn.

Baskontoplanen är frivillig att följa för statliga myndigheter. Det bidrar dock till en enhetlig utformning av den statliga redovisningen om så många myndigheter som möjligt använder den. ESV använder baskontoplanen i handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper samt i utbildningssammanhang.

Kontakt