Avgifter 2020 Om avgiftsbelagd verksamhet i staten

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:22
Publiceringsdatum
2021-04-28

Ladda ner

Kompletterande filer

ESV sammanställer årligen en avgiftsrapport för att ge regeringen en överblick av den avgiftsbelagda verksamheten i staten. Rapporten beskriver ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter. Redovisningen baseras på uppgifter som myndigheterna rapporterat till ESV.

De totala intäkterna i statens avgiftsbelagda verksamhet uppgick till 68 miljarder kronor för 2020, vilket är en minskning med 5 miljarder kronor jämfört med 2019. Det beror främst på att de utomstatliga avgifterna minskade, delvis med anledning av coronapandemin.

Kontakt