Automatisk budgetförstärkning – ABF Förändring av det konjunkturjusterade sparandet vid oförändrade regler

Analys

Publikationsnummer
ESV 2021:43
Publiceringsdatum
2021-12-10

Analysen visar hur de offentliga finanserna vid oförändrade regler stärks över tid. Den årliga förstärkningen beror framför allt på reglerna för uppräkningen av de statliga anslagen. Effekten uppgår till 0,37 procent av BNP årligen, vilket motsvarar närmare 20 miljarder kronor.

För att effekten skall realiseras krävs emellertid att den uppskattade trendmässiga BNP-tillväxten nås. Om BNP växer långsammare blir effekten mindre eller uteblir.
I jämförelse med den beräkning som ESV redovisade 2013 är uppskattningen nu något lägre.

Kontakt