Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2015–2019

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:18
Publiceringsdatum
2020-03-20

I denna rapport redovisar ESV uppdraget att utvärdera statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2015–2019, med fokus på 2018 och 2019. Övergripande konstaterar ESV att såväl regeringens riktlinjer som Riksgäldens tillämpning av riktlinjerna i allt väsentligt har legat i linje med målet för statsskuldsförvaltningen, att långsiktigt minimera kostnaden för skulden med beaktande av risk.

Kontakt