Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten 2019

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:16
Publiceringsdatum
2020-03-13

Saldot i statens budget för 2019 blev ett överskott på 112 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett överskott på 61 miljarder kronor. Överskottet blev därmed 51 miljarder kronor högre än beräknat.

Inkomsterna i statens budget uppgick till 1 056 miljarder kronor. Det är 28 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens budget och 17 miljarder kronor lägre än 2018.

De totala utgifterna i statens budget blev 944 miljarder kronor 2019. Det är 79 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens ursprungliga budget. I förhållande till den totala budgeten, det vill säga vad riksdagen sammantaget anvisade i den ursprungliga budgeten och ändringsbudgetarna, blev utgifterna 85 miljarder kronor lägre. I ändringsbudgetarna anvisades 6 miljarder kronor. Utgifterna blev 48 miljarder kronor lägre än 2018.

Enligt riksdagens beslut uppgick utgiftstaket för staten till 1 351 miljarder kronor för 2019. De statliga utgifterna som omfattades av utgiftstaket uppgick till 1 308 miljarder kronor. Taket för statens utgifter 2019 underskreds alltså med 43 miljarder kronor.

Kontakt