Uppdaterad bedömning av det ekonomiska läget i maj 2020 Statens budget och de offentliga finanserna

Publikationsnummer
ESV 2020:27
Publiceringsdatum
2020-05-14

Coronaviruset får stora konsekvenser. Tillväxten faller kraftigt och arbetslösheten ökar snabbt. Underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande uppgår till drygt 7 procent och Maastrichtskulden ökar till 43 procent i år. Det framgår av Ekonomistyrningsverkets uppdaterade bedömning av det ekonomiska läget.

ESV publicerar nästa ordinarie prognos kl. 10.00 den 16 juni 2020.

Kontakt