Underlag till statens finansiella sparande 2020 – kvartal 3

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:42
Publiceringsdatum
2020-11-16

Försämrat sparande med 56 miljarder kronor

Resultatet av beräkningen för tredje kvartalet 2020 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på 45 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år var det en försämring med 56 miljarder kronor.

Kontakt