Underlag till statens finansiella sparande 2020 – kvartal 1

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:19
Publiceringsdatum
2020-05-15

Resultatet av beräkningen för första kvartalet 2020 visar ett negativt finansiellt sparande för staten på 32 miljarder kronor. Jämfört med samma period föregående år är det en försämring med 26 miljarder kronor.

Kontakt