Underlag till statens finansiella sparande 2019 – kvartal 4

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:44
Publiceringsdatum
2020-02-19

Resultatet av beräkningen för fjärde kvartalet 2019 visar ett positivt finansiellt sparande för staten på 14 miljarder kronor. Jämfört med motsvarande period föregående år ökade det finansiella sparandet med 12 miljarder kronor.

Kontakt