Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Social delaktighet för dem som har det sämst ställt (FEAD)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:5
Publiceringsdatum
2020-03-05

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt. Rapporten och uttalandet omfattar det operativa programmet för social delaktighet för dem som har det sämst ställt.