Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Regionala strukturfondsprogram och nationellt regionalfondsprogram (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:8
Publiceringsdatum
2020-03-11

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar de regionala strukturfondsprogrammen: Skåne–Blekinge, Småland och öarna, Västsverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland samt Övre Norrland samt det nationella regionalfondsprogrammet.