Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Norra Periferin och Arktis (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:9
Publiceringsdatum
2020-03-09

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det transnationella programmet Norra Periferin och Arktis.