Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 NORD (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:3
Publiceringsdatum
2020-03-05

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Norrbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Nord.