Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning (ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:6
Publiceringsdatum
2020-03-05

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Svenska ESF-rådet har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning.