Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Lokalt ledd utveckling (ERUF och ESF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:11
Publiceringsdatum
2020-03-05

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Statens jordbruksverk har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionalfonden (ERUF).

Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom Lokalt ledd utveckling.

En uppdaterad version av rapporten publicerades den 16 april 2020.