Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Botnia Atlantica (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:1
Publiceringsdatum
2020-02-05

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Västerbottens län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Botnia Atlantica.