Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Sveriges nationella program för inre säkerhet (ISF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:48
Publiceringsdatum
2020-03-12

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Polismyndigheten har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska fonden för inre säkerhet (ISF). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom fonden för inre säkerhet.