Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Sveriges nationella program för Europeiska asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:45
Publiceringsdatum
2020-03-12

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Migrationsverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för Europeiska asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF). Rapporten och uttalandet omfattar det svenska programmet inom asyl-, migrations-och integrationsfonden (AMIF).