Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Sverige-Norge (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:4
Publiceringsdatum
2020-03-09

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Länsstyrelsen i Jämtlands län har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Sverige–Norge.