Prognos september 2020 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2020:35
Publiceringsdatum
2020-09-16

Coronapandemin har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser såväl globalt som i Sverige. Aktiviteten i ekonomin har dock vänt upp och Ekonomistyrningsverket räknar med att åter­hämt­ningen fort­sätter under andra halv­året. Minskade skatte­intäkter och ökade utgifter för att mildra de eko­no­miska effekterna av pandemin leder till ett under­skott i den offentliga sektorns finansiella sparande på 204 miljarder kronor i år.

Ekonomistyrningsverkets prognos baseras på de förslag som presenterades av regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 samt i de 9 extra ändringsbudgetarna under våren och sommaren.

 

Kontakt