Prognos november 2020 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2020:39
Publiceringsdatum
2020-11-20

Återhämtningen i ekonomin bromsar in de närmaste månaderna till följd ökad smittspridning och hårdare restriktioner. Under nästa år tar återhämtningen fart igen och BNP ökar sammantaget med 3,1 procent. Minskade skatteintäkter och ökade utgifter för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin leder till stora underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande både i år och nästa år.

Ekonomistyrningsverkets prognos baseras på de förslag som presenterades av regeringen i budgetpropositionen för 2021 och tre extra ändringsbudgetar under hösten.

Kontakt