Prognos juni 2020 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2020:34
Publiceringsdatum
2020-06-16

Ladda ner

Kompletterande filer

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att coronapandemin får stora konsekvenser. Ekonomin har bromsat in kraftigt och arbetslösheten ökar. En rad åtgärder för att motverka de negativa effekterna på ekonomin har införts vilket gör att utgifterna ökar kraftigt i år. I kombination med minskade skatteintäkter ger det sammantaget ett underskott på 311 miljarder kronor i den offentliga sektorns finansiella sparande i år.

Prognosen baseras på de förslag som presenterades av regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 samt 8 extra ändringsbudgetar som har presenterats under våren.

Kontakt