Inkomstliggaren 2020

Publikationsnummer
ESV 2019:47
Publiceringsdatum
2020-02-27

Inkomstliggaren innehåller information om författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs också uppbördsförfarandet. Inkomstliggaren har getts ut årligen sedan 1948.

I bilagan redovisas alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dessa.

Kontakt