Ekonomiadministrativ värdering för 2019

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:25
Publiceringsdatum
2020-04-22

Resultatet av ESV:s ekonomiadministrativa värdering för 2019 visar att myndigheterna fortsätter att följa de ekonomiadministrativa bestämmelserna väl. Fler myndigheter (69 procent) än förra året (62 procent) får högsta EA-värdet AA.

Ingen myndighet har fått det lägsta myndighetsvärdet C, vilket är samma resultat som de senaste tre åren. Två myndigheter har dock fått koncernvärde C. Men det är en minskning från föregående år då fyra myndigheter fick det lägsta koncernvärdet.

ESV ser ändå en förbättringspotential inom vissa områden, som elektroniska beställningar.

Kontakt